Båtførerskolen, skole med erfaring

Øystein Johnsen er sjøkaptein med pedagogisk erfaring fra tiden som lærer for yrkeskystskippere, som instruktør på navigasjonssimulator, og som foreleser i navigasjon på Høgskolen i Vestfold.

Han har sin teoretiske bakgrunn fra D5 Kystskipper, D3 World Wide fra Fiskarfagskulen på Aukra, D1 fra Tønsberg Maritime Fagskole, BSc i nautikk med valgfag i matematikk og hydrodynamikk fra Høgskolen i Vestfold og NTNU, og MSc i faglitterær skriving fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold. MSc-oppgaven gir et utdrag av lærebok i navigasjon på operativt nivå, sammen med en populærvitenskapelig fremstilling av dynamiske problemer med fartøy med tilleggsbelastninger som følge av ugunstige kondisjoner i strøm og bølger på dypt vann.

Sjøkaptein Johnsen holder samtidig sertifikatene ved like:

Dekksoffiser kl. 1, Sjøkaptein – GOC – DPO Certificate – Kvalifikasjonsbevis for hurtigbåtoperasjon – Farledsbevis, hele kysten – Proficiency as assessor

Han tar tidvis oppdrag som kaptein på hurtigbåt, og som DP Operatør når han ikke underviser.

Fra tiden som lærer for yrkeskystskippere fikk han med seg følgende attest fra skolens leder:

«… I tillegg til selve undervisningen har Øystein hatt ansvaret for nytt undervisningsopplegg i forbindelse med endret eksamensform i faget skipslære for videregående skoler. Han har utarbeidet materiell både for lærere og elever som har vist seg å være svært effektivt, og gitt vår skole et karaktergjennomsnitt i faget godt over landsgjennomsnittet …»

MS Euro Fjord (tidl. Trolltind), samarbeid over landegrensene. F.v. russisk maskinsjef, norsk skipper, polsk overstyrmann og litauisk matros. Det meste ble kommunisert på tysk.
MS Euro Fjord, i akterlig trim på vei mot Sjælland (Foto: Øystein Johnsen)