Overseilingsoppgave D5L – MY Trulte

Øystein Johnsen
Sjøkaptein MNI, Assessor

Kart 559, Kartskisse 20

MY «Trulte» – 48 BT – Dypg. 3,40 – Mastehd. 16,00 – Fart 12 knop – Magnetkompass – GPS – Relativt orientert radar.

Skipet ligger i Haugesund og skal leveres nye eiere i Hanstholm i Danmark. Værmeldingen for første del av reisen er SW kuling og noe sjø.

Alle kurser skal regnes til KK. Ved observasjoner skal koordinater tas ut. Skipet gjøres sjøklart før avgang.

Den 9. april 2005
Kl. 1955
 tas rettvisende peiling av Egerøy Fyr i 100°, 4 nm av. Kursen legges 3 nm av Lista fyr. Beregn et foreløpig ETA Hanstholm.

Kl. 2200 GPS posisjon N 58°09,0′ E 006°17,0′. Vinden har økt til SW 5 og en må regne med 4° drift. En regner med at strømmen setter i 035° med 1,5 kn.

Kl. 2315 foretas rettvisende peilinger av Lindesnes Fyr og Lista Fyr, Lista i 358° og Lindesnes i 083°. Kursen legges på Hanstholm.

Kl. 0200 GPS pos. N 57°36,0′ E 007°22,0′ Det er slutt på strøm. Kursen rettes mot Hanstholm. Drift som før.

Kl. 0400 Vinden har spaknet og en regner ikke med drift.

Kl. 0525 har en Hanstholm på radaren rett forut og 8 nm av. Seilasen slutter her

21.04.2009 © Øystein Johnsen