Effektiv innlæring

… Off duty
Positive Thinking boosts Positive Energy, equals Positive Results

Når det gjelder innlæring er jeg overbevist om at en positiv innstilling er helt avgjørende for å oppnå et akseptabelt resultat. Din positive innstilling kan oppleves som et selvoppfyllende profeti så lenge du holder fast på at du kan få det til, og gir oppgaven den tid og innsats som er nødvendig for å lykkes. Det kommer ikke gratis til noen. Det finnes ingen snarveier.

Tjøme, juli 2010 • februar 2021

Øystein Johnsen


Effektiv innlæring

Hvordan skal en best lære nye ferdigheter? Både når jeg selv skal lære noe nytt, og når jeg foreleser tenker jeg mye på hva som er mest effektivt, hva som lettest leder meg og andre til målet. Etter hvert er jeg kommet frem til at grunnmuren i innlæringsprosessen er at du virkelig må tro at det er mulig for deg å nå et mål, lære et nytt fag, eller beherske et nytt instrument. En slik innstilling fører til at det er lettere å nå målet. Jeg ser det slik at en positiv innstilling er helt avgjørende for å oppnå et akseptabelt resultat. Ditt positive tankegods blir til et selvoppfyllende profeti.

Som foreleser går jeg både nye og gamle veier etter effektive metoder for innlæring. Jeg er hele tiden ute etter metoder som kan føre både meg og studentene mine mest mulig effektivt mot målet. Og målet er mestring av nye ferdigheter.

Bratt eller flat læringskurve
I en bratt læringskurve læres mye på kort tid. Noen ganger må en ferdighet som oppfattes som spesielt vanskelig eller anstrengende, læres raskt fordi du står midt i en situasjon som må mestres så fort som mulig. Et skippertak kan gi raske resultater, men som de fleste vet blir ferdighetene raskt glemt om en har lært dem fort og ikke bruker dem igjen.

Når du står overfor en oppgave som er omfattende og dessuten for vanskelig til at du kan lære den raskt, må du være innstilt på at innlæring av kunnskap må skje over tid – med en flat læringskurve.

Flat læringskurve gir vellagret innlæring over tid
Det er like godt å se det i øynene – med en flat læringskurve vil det ta lang tid å oppnå mestring av et fag. Men husk at stadige repetisjoner av fagets vanskelige elementer og passasjer vil gi en glemselskurve som også er flat, du kommer til å huske det du har lært lenge! Det koster å lære seg nye og vanskelige emner, men over tid er belønningen stor.

Sjakk og musikk
Selv har jeg erfaring med sjakk og musikk. I begge disse tilfellene har jeg hatt en flat læringskurve med mye nødvendig repetisjon. Sjakk har enkle regler som kan læres raskt, mens det derimot tar år å få oversikt og herredømme over spillet. Det å lære seg og håndtere et musikkinstrument kan betraktes på samme vis. Enkle melodier kan læres raskt, mens det å virkelig mestre et instrument tar flere år.

Daglig repetisjon
Om musikere som har nådd et profesjonelt nivå som solist, sies det at det er nødvendig med én til to timers øving daglig bare for å holde nivået. Det sies at hvis du dropper øvingen én dag vil du merke det selv, to dager uten å øve gjør at kollegaene vil merke det, og tre dager på rad uten øving gjør at også publikum vil kunne høre det!

… Off duty
Gjennom årene har jeg hatt glede av å fylle livet med aktiviteter som sjakk, jazz, blues, folkemusikk, og etter hvert også faglitterær skriving. Men for meg ble sjakken en besettelse, jeg måtte tøyle den store interessen for å komme videre på andre områder. Da jeg klarte å redusere omfanget av sjakk i begynnelsen av 1980-årene, frigjorde jeg mye energi. Ved siden av å drive forlaget mitt startet jeg charterbåt-virksomhet med MS Capri som ett av fire chartertilbud ut fra Oslo Havn.

Etter hvert fant jeg tilbake til min ungdoms forelskelse, trombonen, som jeg svært sakte, men likevel sikkert lærte meg å håndtere igjen, samtidig som jeg konverterte fra forlegger til fergeskipper.

Livslang læring
For meg har det vært viktig å omstille meg og lære nye ting. Jeg står på begge sider av kateteret, jeg lærer av andre og jeg er lærer. Derfor er jeg interessert i hvordan læring foregår for å skape best mulige resultater for meg selv og andre. Som en basis for å klare oppgavene må vi holde fast på at vi kan få det til, og deretter må vi gi oppgaven det som er nødvendig for å lykkes. Det kommer ikke gratis til noen. Det finnes ingen snarveier, målbevisst arbeid over lang tid er det som skaper resultater.