Fritidsbåtskipper, en bedre fritidsbåtskipper med Båtførerskolen

D5L Fritidsbåtskipper

  

Kvalitetssikring

Undervisningen til D5L Fritidsbåtskipper og D5LA Fritidsbåtskipper World Wide krever godkjenning av Sjøfartsdirektoratet. En slik godkjenning forutsetter et eget kvalitetssikringssystem.

  

Båtførerskolen har i dag ikke egen godkjenning

men er i ferd med å utarbeide eget kvalitetssikringssystem. Båtførerskolen tilbyr i dag ikke kurs i D5L Fritidsbåtskipper og D5LA Fritidsbåtskipper World Wide.

  

120 timers D5L Fritidsbåtskipper

Kursene fører frem til sertifikat som gir rett til å føre fritidsbåter over 15 m, og inntil 50 BT i fartsområde stor kystfart (inntil 20 nm utenfor det norske fastlandet, pluss området mellom Lindesnes – Limfjordens vestre munning og Karlskrona – Svinemunde). Sjøfartsdirektoratet har normert kurset til minimum 120 skoletimer. Det består av 6 fag og 6 eksamener og inneholder følgende hovedemner:

  1. Navigasjon
  2. Navigasjonsinstrumenter
  3. Sjøveisregler m/radarobservasjon og brovakthold
  4. Skipslære
  5. Sikkerhetsopplæring (førstehjelp og redning/brannvern)
  6. Teknologi/motorlære

Etter bestått eksamen sendes vitnemålet vedlagt helseattest, erklæring om fartstid samt passfoto til Sjøfartsdirektoratet for å få løst sertifikatet.

 

Bestått eksamen i fagene til fritidsbåtskipper betyr at du minimum må ha oppnådd karakteren tre – 3 – på en skala fra 6 til 1 i samtlige fag.

 

Helseattesten gir erklæring om tilfredsstillende helse, syn, hørsel, og fargesans i samsvar med de forskrifter som gjelder om legeundersøkelse av sjømenn.

 

Følgende fartstid/båtpraksis kreves:

Du må ha disponert og brukt regelmessig et fartøy lengre enn 8 m i minst 3 år.

 

Dette må kunne dokumenteres enten av formann i båtforeningen, politi, havnevesen eller forsikringsselskap.

 

Alternativt kan du ha minst 12 måneders fartstid lik den som godkjennes for utstedelse av vanlig dekksoffisersertifikat.

 

Bestått godkjent praktisk utsjekk (se Sjøfartsdirektoratets rundskriv RSV 05- 2005 www.sjofartsdir.no ) i tillegg til å ha disponert og brukt et fartøy regelmessig i minst 3 år.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *