Brovakthold – Eksempel på Brovaktprosedyre

Eksempel på Brovaktsprosedyre

Farvann: Kysttrafikk / 5-pkt.

 

 

Av Øystein Johnsen

 

 

Brovaktsprosedyre – Kysttrafikk  

 

Referanse/Kommentarer:

STCW A-VIII/2

SM (Sikkerhetsmelding 7/2001 av 22.03.2001) 

 

1 Broen skal til enhver tid være bemannet med en navigatør,

uthvilt og skikket.

STCW 9, 18, 23 – SM(a) 

Bestemmelsene rundt hviletid er helt sentrale for skikkethet til brovakt

2 Kurs, fart og posisjon skal

hyppig kontrolleres.

STCW 24, 34, 47, 48 – SM(c) 

Posisjonen skal alltid, hvis mulig, bestemmes med bruk av mer enn en metode og med sikker identifisering av alle relevante seilingsmerker

3 Brovakten skal kun konsentrere

seg om sikker navigering og drift

av skipet. 

STCW 26 – SM(d)

Brovakten skal ikke la noe annet få stjele oppmerksomhet fra oppgaven om sikker navigering, kommunikasjon og annen operasjon eller overvåking som er helt nødvendig for sikker navigering og drift av skipet

4 Bruk ikke rormann som utkikk,

eller omvendt. 

                                     

STCW 13, 14, 15, 32, 42, 45, 46

Kravet til forsvarlig utkikk krever en permanent tilstand av årvåkenhet. Pliktene til rormann og utkikk er adskilte, med enkelte unntak, jfr. STCW 15

5 Skipsføreren skal omgående

varsles ved enhver tvil vedrørende seilasen.

STCW 18, 23, 40, 45

Skipsføreren skal omgående varsles ved enhver kritisk utvikling vedrørende seilasen, eller ved den minste tvil herom. Dette er helt avgjørende for et trygt og godt tillitsforhold mellom skipsfører og brovakt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *