Mannskapsbytte og handover

Den største forskjellen mellom det å jobbe til sjøs i forhold til en landbasert aktivitet, er at du ikke har fast grunn under føttene! Deretter kommer dét at du om bord går i kontinuerlig skifttjeneste, 6:6 eller 8:4/4:8, eller som dagmann på dekk, 12:12. Etter et gitt antall uker er det mannskapsbytte, og da har du som oftest tidspress. Rederiet har ordnet med transport, og avgangen er fastlagt. Dersom skiftet skjer i rom sjø, er det helikopter eller hurtigbåt som leverer og henter. I slike tilfeller hender det at du knapt får hilse din påtroppende kollega velkommen.

Under slike forhold er det spesielt viktig med en skriftlig orientering om tingenes tilstand. En statusrapport, en handover, kan være avgjørende for en smidig overgang. Ingen liker overraskelser som følge av ukjente mangler som plutselig gjør seg gjeldende når en minst venter dem.

Jeg sjekket nylig en gammel harddisk som var moden for avgang, og fant bl.a. kopier av noen gamle handovers. Det dreier seg om tre forskjellige fartøyer hvor jeg hadde DPO-ansvar i 2005 og 06. For dem som har fartstid fra offshore, bringer vel ikke denne materien noe nytt, men kanskje den kan ha interesse for en og annen fra andre maritime områder?

Tjøme, februar 2021

Øystein Johnsen

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LMKV Bourbon Jade
BON Jade, “Maintenance supply vessel for Deep Water Operation”. Bygg nr. 193 fra Langsten AS i Tomrefjorden. Sjøsatt i Januar 2004 og seilt til sørvestkysten av Afrika.

Bourbon Jade var engasjert av oljeselskapet Total, og lå stort sett stand by på Girassol-feltet utenfor Angola. Vi var utstyrt med to dypvannskraner og to ROV’er, og betjente installasjoner på 1100 m. dyp, samtidig som vi var hotellskip for oljearbeidere på boreskipet Prezioso. Arbeidet på installasjonene krevde stor nøyaktighet, og vi lå på DP hele døgnet. Samtidig var det stor aktivitet med Surfer boats, hurtiggående «water taxis» som leverte og hentet hotellgjester. Alle nye gjester ble registrert på broen, og fulgt rundt i fartøyet på en sikkerhetsrunde.

Mannskapsbyttet på Bourbon Jade skjedde på feltet i rom sjø, hurtigbåten fra Luanda leverte nytt mannskap, og hentet det gamle.   -oj

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Handover DPO pr 2005-03-29
LMKV Bourbon Jade

DYNAMIC POSITIONING
Reset Controller
Etter å ha skiftet computer OS2 pga en feil i hovedkortet, er det registrert meldinger som ikke er overensstemmende med systemindikasjon mht posisjon (”Out of position warning” ved 0,5 m når warning limit er 2,0 m). I forsøk på å rydde opp i evnt ”gammelt rask”, gjennomførte vi i samarbeid med tekn. avd. hos Kongsberg Simrad en ”Reset Controller A+B” den 23. dm. Vi tok A og B samtidig for å hindre evnt uønsket oveføring, samtidig som også OS1 og OS2 da blir ryddet.
Ifølge vår hjemmelsmann skulle dette i utgangspunktet ikke være nødvendig på nye DP-computere – bare hvis DP-systemet oppfører seg unormalt, og iallfall ikke oftere enn en gang pr. mnd. når det gjelder OS-computerne.
Det har vært laber DP-aktivitet siden resettingen, og vi følger evnt ”out of position warning” nøye.

Thruster Prediction Error
Denne warningen aktiviseres når deviasjonen mellom en situasjonsbestemt “ønsket” thruster-vinkel og den aktuelle er større enn 30° i lenger tid enn 20 sek. Denne situasjonen oppstår når Thruster 3 (en sjelden gang) og Thruster 4 (oftere) virrer rundt i Variable mode og tilsynelatende ikke klarer å henge med på DP-systemets signaler.

Den kortsiktige løsningen – inntil leverandøren(e) finner ut av det – er å låse thrusterne i Environ Fix mode når dette er gangbart.
(Skulle vi ønske å gå i Bias mode, må vi huske å aktivisere Thruster Biasing også.)

Ionospheric variations
Reduced GPS Weight … is especially important if you have an oscillating GPS system, as often will be the case in equatorial waters due to ionospheric degradation of GPS (p. 327/Operator Manual):
På kveldstid får vi som vanlig vår del av forstyrrelser på signalene både over satellitt (GPS 1 og 2) og via radio link (GPS 3). Hvorvidt dette skyldes ionosfæriske variasjoner (forårsaket av frie elektroner som gir signalforsinkelse) på signalene (fra GPS-satelittene), på korreksjonssignalene alene (over Inmarsat, Spotbeam, radio link), eller om det skyldes de respektive GPS-satelittenes innbyrdes plassering, vites ikke. På dagtid er det vanligvis fullt ut akseptable forhold.

I serien ”Frem fra glemselen”, med bidrag fra medlemmene våre i “Club des Infallibles”, bringer vi denne mnd:
Fra Joystick via Yaw til Auto Pos, og limits to stabilise
– To take the system from Joystick mode to Auto Position mode (p. 145/Operator Manual):
(4) While still in Joystick mode, press the Yaw button … to select automatic control of the yaw axis.
(5) Allow the vessel to stabilise on its present heading.
(7) Press the Auto Position button …
– Limit in order to allow the Vessel Mode to stabilise (in Auto Position mode from Joystick mode) (p. 146/Operator Manual):
No change in position or heading should be attempted during the first five minutes after entering the Auto Position mode … For more critical DP operations or during more difficult weather/current conditions, this limit should be prolonged to minimum 15 minutes.

ROV 14, responder 58 og ROV 15, responder 85
Responder 58, respektive 85, lades med 24 v gjennom ROVens umbilical. Responderen trigges fra HiPAP-systemet (gjennom umbilical) til å sende signal tilbake gjennom vannet til transducer. Responderen kan omprogrammeres til ”vanlig” transponder med aktivt batteri.

Grønn DP og bus 1 lost
På ”Grønn DP” kan det være greit å deaktivisere alarmen ”Consequence analysis drift off warning, power critical if bus 1 lost” ved å deaktivisere DP Class 2.

Litt om ROT og Rotation Point
– Set Point Speed forholder seg til Center of Gravity. Når Rotation Point ligger utenfor Center of Gravity må Set Point Speed være aktivisert. Bør være min 0,2 – 0,3. Over 0,3 skal være unødvendig.
– Heading Priority – DP-systemet prioriterer Heading fremfor Position. Derfor bør ROT ikke være for høy, da ekstra mye krefter vil bli brukt til å holde Heading.

Lanternerefleksjoner
Normalt sorterer jo et DP-fartøy under Sjøveisreglenes §27; ”Fartøy som har begrenset evne til å manøvrere”, og/eller §23; ”Maskindrevet fartøy underveis”, ofte i kombinasjonen §27 (b)(iii); ”Fartøy som har begrenset evne til å manøvrere og gjør fart gjennom vannet”. Men hva med for eksempel situasjonen under ”St.B/Grønn DP”? Ikke har vi det ene, og ikke gjør vi det andre!?

TOTAL-LISTENE
Passengers Meals
Her har vi i øyeblikket 16 hotellgjester fra Prezioso, 12 på nattskift og 4 på dagskift. Disse skal i utgangspunktet bare registreres for Snack og Bed. Men – hold et våkent øye i messa mht evnt kulinariske utskeielser.
Surferpilotchange betyr som før 1 person om bord og registrering av 2 for full forpleining.

SONASURF-ANSATTE
SonaSurf skal ansette angolanerne ”våre”
Før så skjer skal alle gjennomføre Basic Safety Training i regi av SonaSurf. Vi er bedt om å gi en innføring i forkant. Det er kopiert opp dokumentasjon fra ulike kilder om bord. Noe går utover kravene og tjener som bakteppe for spesielt interesserte. Vi låste av messa og presenterte stoffet med diverse repetisjoner over 6 kvelder i tiden 19:15–20:45. En av gutta var spesielt god i engelsk og simultanoversatte til portugisisk fortløpende. Spørsmål ble stilt på portugisisk og oversatt osv. En morgen 07:00-07:45 gikk vi igjennom plasseringene for extinguishers og fire hoses på main-, A- og B-deck. Demonstrasjon av foam appliances vil bli arrangert av bosun.
Det er åtte av totalt 16 som har fullført forkurset. Vedlagt følger kopi av bekreftet Certification.
To av de øvrige har mottatt kompendiet. Ytterligere seks kompendier pluss et instruktøreks. er klargjort.
Ellers, ha en fortreffelig tjeneste!

Offshore Angola, 2005.03.29

Øystein Johnsen 
Offsigning DPO

xxxxxxxxxxxxxxxx

LMXS Bourbon Topaz
BON Topaz, «Platform supply vessel». Bygg nr. 267 fra Ulstein Verft AS. Sjøsatt våren 2005 og satt i drift ut fra basen i Kristiansund.

Jeg mønstret på Bourbon Topaz i slutten av juli 2005. De første turene på våren og forsommeren hadde avslørt litt grums i DP-systemet og usikkerhet mht å sette de optimale verdiene, og det ble arrangert en DP-test i Kristiansund-bassenget før fartøyet gikk på feltet. En DP-test i maksvær og håndtering inntil en rigg i Nordsjøen i dårlig vær, er to forskjellige ting. Vi så frem til å få testet utstyret ute på feltet.   -oj

xxxxxxxxxxxxxxxx

Handover DPO pr 2005-08-24
LMXS Bourbon Topaz

Resetting av OS-computere
Ifølge hjemmelsmann i tekn. avd. hos Kongsberg Simrad skal dette i utgangspunktet ikke være nødvendig på nye DP-computere – bare hvis DP-systemet oppfører seg unormalt, og iallfall ikke oftere enn en gang pr. mnd.
Etter resetting vises følgende (”fabrikk”-)verdier:

“Smaken er som baken”
På o.stm.-vakta på skift I har vi valgt å bruke følgende verdier:

Low Gain
Dette er jo væravhengig, men som oftest kan vi ligge lenge på Low Gain før vi føler behov for Medium Gain. Vi er kjent med at lydnivået akter i railen kan være ubehagelig når vi ligger på Low Gain. Vi har bedt om tilbakemelding mht dette, og har ingen neg. reaksjoner på vakta vår så langt.

Speed og ROT
Når det gjelder Speed Setpoint forholder jo denne seg til Center of Gravity. Hvis Rotation Point legges utenfor Center of Gravity må Speed være på min 0,2 kts. (for å få ønsket turn).
ROT bør ikke være for høy fordi ekstra mye krefter vil da bli brukt til å holde heading. DP-systemet prioriterer som kjent Heading fremfor Position.

40 kts i kastene
Som eksempel lå vi forleden på le side av West Alpha med baugen godt utenfor riggen og med Medium Gain, men med verdier for øvrig som over. Wind sensorene viste store variasjoner i innbyrdes forskjell så vi sjaltet ut sensor 2. Med grov sjø, 33 til 34 kts vind og med 40 kts i kastene var det bare så vidt thrusterne i baugen klarte jobben. Riggen ønsket oss etter hvert på andre siden og det takket vi pent nei til.

Thruster Allocation Settings
Når Bow Azi2 er låst i +/- 90* (stb/bb) inntil riggen, er det fort gjort å glemme ”å låse opp” i det vi går fra Auto Pos via Joy Stick til Stand By. Dermed arver vi den gamle Bow Azi2-posisjonen når vi neste gang går i DP.

Ellers, slit med helsa og riktig god vakt!

Offshore, 2005-08-23

Øystein Johnsen

xxxxxxxxxxxxxxx

LCEK Bourbon Skagerrak
 
BON Skagerrak, «Cable Layer». Bygget på Øgrey Mek Verk i Vågsbygd i 1976 som Skagerrak for Statskraftverkene. Overtatt fra Havila Cable AS i oktober 2003, og solgt til Nexans Norway AS i november 2006.

Bourbon Skagerrak går fortsatt i fart, og er kjent som en meget anvendelig kabellegger. I 2008 ble fartøyet benyttet til legging av verdens lengste undervannskabel, NorNed-kabelen mellom Norge og Nederland. Fartøyet er etter forlengelse 91 m. lang, og bredden er på hele 33 m. Skagerrak er flatbunnet og det kan være en utfordring å holde kurs under fart.

Etter kabellegging mellom Corfu og fastlandet satte Skagerrak kurs for Norge, mens jeg dro til Roma for en ferie med fruen.   -oj

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Betraktninger rundt SDP21/BON Skagerrak
Kabellegging Corfu – Hellas             

AUTO PILOT
Hvis en glemmer å slå av Auto Pilot før en går i DP, kan Azimuten(e) (som lå på Auto Pilot), låses i en vilkårlig vinkel (i DP).

FOLLOW TARGET
Etter en vellykket kabellegging var det tid for CapJet-kjøring i Follow Target, og seks navigatører inklusive to innleide DPOer – alle med behørig kursing i DP og med varierende DP-fartstid – sto med hengende armer på brua og håpet at sidemannen husket hvorledes det nå var dette her med aktivering av HPR/transponder/responder.

Det falt på plass etterhvert, men siden det er første gangen det kjøres Follow Target på SDP21-systemet ombord, er det kanskje greitt å gjenta prosedyren:

A) Velge transponder/responder i HiPAP-systemet
B) Select valgte transponder/responder
-Auto Pos/Follow Target
-Select Available mobile target
C) Aktivisere HPR1
D) Aktivisere Follow Target

Under B) Follow Target-menyen får vi opp et kart med bl. a. Position Filter. Dette er et støyreduseringsfilter for transponder/responder-signalene. Ved gode signaler bør innstillingen være mellom 1 – 50, og ved dårlige mellom 50 – 100.

Når vi C) Aktiviserer HPR1 så enabler vi valgte transponder/responder som vi ellers finner under:
-Sensors/Reference System Settings

-Enable valgte transponder/responder

I sjøen 5. mars 2006

Øystein Johnsen
Offsigning DPO