Om oss
Postadr.: Pb 118, NO-3165 Tjøme – Besøksadr.: Velveien 5, Grimestad, Tjøme – Telefon: 33 38 68 73 – Mobil: 920 63 390 – Epost: post@maritimekurs.com – oj@naca.no – www.naca.no/batforerskolen – Org.nr.: 980 431 576
Foto: ©Alison, Maine/USA (Fredrik Brodersen, Doyle-Lyngør)

Autorisert testsenter for Båtførerprøve
Båtførerskolens lokaler på Grimestad er godkjent som autorisert testsenter for eksamen i Båtførerprøven. Det er Norsk Test AS som utsteder båtførerbevis på vegne av Sjøfartsdirektoratet.

Kvalitet og kompetanse
Det er betryggende å vite at kursholderen vet hva han snakker om. Når det gjelder undervisningen til Båtførerprøven, er det opp til den enkelte kursdeltager å vurdere kvaliteten på kurstilbudet og kompetansen til kursholderen. Det er i dag ingen formelle krav til lærer, eller kvalitetssikring av kursarrangør.

Kvalitetssikring av kursarrangør
Det er i dag ingen formelle krav til lærer, eller kvalitetssikring av kursarrangør. Båtførerskolen ledes av sjøkaptein Øystein Johnsen. Han har pedagogisk erfaring fra tiden som lærer for yrkeskystskippere, som instruktør på navigasjonssimulator, og som foreleser i navigasjon på Høgskolen i Buskerud og Vestfold, og Fagskolen i Vestfold.

Han har sin teoretiske bakgrunn fra D5 Kystskipper, D3 World Wide fra Fiskarfagskulen på Aukra, D1 fra Tønsberg Maritime Fagskole, BSc i nautikk med valgfag i matematikk og hydrodynamikk fra Høgskolen i Vestfold og NTNU, og MSc i faglitterær skriving fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Sjøkaptein Johnsen har oppnådd følgende sertifikater, kvalifikasjons- og farledsbevis:
Dekksoffiser kl. 1, Sjøkaptein – GOC – DPO Certificate – Kvalifikasjonsbevis for hurtigbåtoperasjon – Farledsbevis, hele kysten – Proficiency as assessor

Han har tidvis tatt oppdrag som kaptein på hurtigbåt, og som DP Operatør på fritiden.
Fra tiden som lærer for yrkeskystskippere fikk han med seg følgende attest fra skolens leder:

«… I tillegg til selve undervisningen har Øystein hatt ansvaret for nytt undervisningsopplegg i forbindelse med endret eksamensform i faget skipslære for videregående skoler. Han har utarbeidet materiell både for lærere og elever som har vist seg å være svært effektivt, og gitt vår skole et karaktergjennomsnitt i faget godt over landsgjennomsnittet …»

Ekstrajobber i friperiodene
Ekstrajobb i friperiodene: MS Euro Fjord (tidl. Trolltind), fraktet norsk grus fra Tønsberg til svenskekysten, og svensk secunda grus inn i Danmark. Samarbeid over landegrensene, femmanns besetning fra fem forskjellige nasjoner. Det meste ble kommunisert på tysk. F.v. russisk maskinsjef, norsk skipper, polsk overstyrmann og litauisk matros. Foto: Den tyske kokken. 

 

 

Ferge- og charterbåtfart

Det ble ferge- og charterbåtfart på slutten av 1900-tallet. Fergen fra Drøbak til Oscarsborg gjorde unna overfarten på 7-8 minutter. Det var en hyggelig og variert tjeneste når elevene fra Befalsskolen for kystartilleriet hadde øvelser.

Bildet t.h. er tatt fra den stolte seilskuta SS Johanna, som senere sprang lekk og ble kjørt på grunn på Nesoddlandet.

 

 

XXXXXXXXX

Sjøkaptein Johnsen MNI, BSc, MSc, Assessor
XXXXXXXXX
BÅTFØRERSKOLEN

• Om oss
• Båtførerprøven
• Tips til førstereis langs kysten – dagseilas

Elementer i klassisk navigasjonslære
• Referansesystemet

• Trigonometri og navigasjon
• Magnetisme og deviasjon

Seilaser
• Overseilingsoppgave D5L – MY Ingrid

• Overseilingsoppgave D5L – MY Trulte

Ferge-/charterbåtskipper på slutten av 1900-tallet.

Ankerhandling i Nordsjøen, MV Borgstein (Foto: Ø. Johnsen)

Kabellegging i Middelhavet, CS Skagerak

På 1100 m. dyp utenfor Angola, MV Jade (Foto: Ø. Johnsen)

På vei hjem fra Angola, april 2005. Med drosjesjåfør John etter besøk i Apartheidmuseet i Johannesburg.

Selvlosser i Gøta kanal, MS Euro Fjord (Foto: Ø. Johnsen)

Ekofisk vinterstid, MV Eko

Hurtigbåt Kanalbroen, Tønsberg – Engelsviken