Nytt testopplegg for båtførerprøven før sommerferien

I Sjøfartsdirektoratets Retningslinjer for båtførerprøven, pkt. 4.1 anbefales det at:

«Kursleder bør ha nautisk kompetanse og erfaring i bruk av fritidsbåt, samt en viss pedagogisk erfaring.
For at pensumet til båtførerprøven skal kunne dekkes tilstrekkelig bør ikke undervisningen være av kortere varighet enn 25 timer à 45 minutter. For ungdommer og personer med liten eller ingen erfaring med bruk av båt bør antall kurstimer økes.»  

Båtførerskolen har vært godkjent testsenter siden innføringen av obligatorisk bevis, men har ligget noe på været etter at «båtførerprøve-fabrikkene» gjorde sitt inntog, med én dags 5-7 timers kurs inklusive eksamen!

Før sommerferien 2023 er vi i gang med et nytt testopplegg med hovedvekt på navigasjon, i uke 18, 19, 22 og 24. Første kveld var onsdag 3. mai.
Tirsdager og torsdager kl. 17:30–20:45, lørdager med tester 09:30-12:45 / eksamen 13:30–15:30.
For dem som vil ha noen dager ekstra å repetere på, avvikler vi nok en eksamen tirsdagen etter intensivkurset: 17:30-19:30.

For at et intensivkurs med så pass få timer skal gi et hyggelig resultat, anbefaler vi forberedende teori, som artikkelen https://naca.no/forstereis-langs-kysten/. 

Valgfritt, og uten ekstra kostnad for dem som søker innsikt i hva klassisk navigasjon virkelig dreier seg om – å samtidig få mer ut av kurset enn bare det å i hui og hast stå til eksamen – tilbyr vi første torsdag etter intensivkurseksamen 17:30-20:45:  Innføring i terrestrisk navigasjon og klassisk bestikkregning – på engelsk: Dead Reckoning, begrepet utviklet fra Deduced Reasoning til Deduced Reckoning, så forkortet til Ded Reckoning, og endelig Dead Reckoning. Engelskmennene har sin måte å forklare begrepet på: “A best guess based upon a navigator’s skillful reasoning on where he intends to go or where he believes he is”.
Vi vil bl.a. bli kjent med: Når bestikkregning slutter og terrestrisk navigasjon begynner • forskjellen på en peiling og en stedlinje • relativ peiling • peiling med mellomliggende seilas (avbrutt krysspeiling) • bestemme avstand til et punkt uten bruk av kart eller radar, strømløst, uten GPS.

Dersom du ikke føler deg klar – eller stryker – til eksamen, kan du delta som gratispassasjer på et senere kurs etter avtale.

Løpende påmelding – Min. antall betalende pr. kurs 6 – Maks antall pr. kurs 12.

Pris kr. 1 650.-, som inkluderer kursavgift og lån av kurslitteratur og materiell.
Eksamensavgift kr. 837.- til Norsk Test AS kommer i tillegg.
Kurslitteratur: Båtførerprøven i teori og praksis, pris kr. 475.-, kan kjøpes av oss, kr. 430.-.

BÅTFØRERSKOLEN / EDUCAT AS
Sjøkaptein Øystein Johnsen MNI, BSc, MSc, Assessor
Velveien 5, Grimestad, 3145 Tjøme
+47 92063390 – post@maritimekurs.com

 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  ¤  ¤  ¤  ¤  ¤  ¤


En falsk trygghet

Den vanlige båtfører mangler oversikt over hva han ikke kan. Det gir en falsk trygghet. Vår erfaring fra kursvirksomheten er at de med lengst fartstid blir mest overrasket over alt de burde ha lært seg for lenge siden.

Obligatorisk bevis for båtfører
Regjeringen besluttet å innføre obligatorisk bevis for båtfører i Norge fra 1. mai 2010, med visse unntak og avgrensinger.

Fritak for alle født før 1.1.1980
Vedtaket innebærer at enhver båtfører som skal føre en fritidsbåt over 8 meter og/eller har 25 hk eller mer må ha båtførerbevis. Regjeringen besluttet å innføre et fritak fra ordningen for alle som er født før 1.1.1980.

Egen og andres sikkerhet
Med tanke på egen og andres sikkerhet bør også de som er født før 1980 lære seg det absolutte minimum – reglene til forebygging av sammenstøt på sjøen:

• Regler for styring og seilas
• Lanterner og signalfigurer
• Lyd- og lyssignaler, herunder
•• Manøver- og varselsignaler
•• Lydsignaler under nedsatt sikt
•• Signal for å påkalle oppmerksomhet, og
•• Nødsignaler

Hva er båtførerbeviset?
Båtførerbeviset er et bevis som lar deg føre norske fritidsbåter opp til 15 meters lengde (49,21 fot), innenfor Norges grenser.

Hvilke aldersgrenser gjelder for å føre fritidsbåter? Er du under 16 år kan du føre følgende fritidsbåter:

– Lengde opp til 8 meter (26,5 fot)
– Maks 10 hestekrefter (7,5 kw)
– Maks hastighet 10 knop (18,5 km/t)

Fra du er fylt 16 år kan du føre følgende fritidsbåter uten båtførerbevis:

– Lengde opp til 8 meter (26,5 fot)
– Maks 25 hestekrefter (19 kw)

Gammelt båtførerbevis gjelder etter 1.5.2010
Personer som har tatt båtførerprøven tidligere, slipper å ta prøven på nytt. Det stilles ikke krav til å gjennomføre kurs før båtførerprøven avlegges. Det er firmaet Norsk Test AS som utsteder båtførerbevis på vegne av Sjøfartsdirektoratet.

Alle oppfordres til å ta båtførerprøven, uansett alder
Alle som er født før 1980 og som ikke alt har tatt båtførerprøven, oppfordres samtidig til også å ta prøven.

Autorisert testsenter for Båtførerprøven på Grimestad
Båtførerskolens lokaler på Grimestad er godkjent som autorisert testsenter for eksamen i båtførerprøven.

Intensivkurs/Båtførerprøven
Kurset gjennomføres over 14 skoletimer pluss hjemmetester, og gir grunnleggende innføring i pensum til obligatorisk båtførerbevis:

• Sjømannskap m.v.
• Lover og regler
• Navigasjon og kartlesing

Kurset avsluttes med en 60-minutters teoretisk eksamen. Du må ha 80 % riktig for å bestå, og over 80 % riktig på emne 4, særskilte viktige emner.
Vi legger spesielt vekt på at alle deltakerne skal lære det grunnleggende innen navigasjon og kartlesing i løpet av kurset til båtførerprøven.

Kurspris og eksamensavgift/Båtførerprøven
Alle kursdeltagere får låne kart og parallellforskyver, så du behøver bare ha med deg passer og kalkulator for å delta på kurset. Kurspris er kr 1.650,-, som inkluderer kursavgift og lån av kurslitteratur. Det kommer eksamensavgift til Norsk Test AS på kr 837,- i tillegg. Aldersgrense for å avlegge Båtførerprøven er 14 år. Du vil da få utstedt Båtførerbevis når du er 16 år.


Fornøyde kursdeltakere

Fra intensivkurs i Båtførerprøven, Tjøme
Jan Erik Skjolden: «Takk for et veldig bra kurs. Vi lærte mer enn forventet.»
Trond Carlsen: «Synes vi hadde et fint og lærerikt kurs. Bra med mye fokus på navigasjon og kartlære. Det er jo viktig i praktisk båtliv. Morsomt også med bra eksamensresultat.»

Fra kveldskurs i Båtførerprøven, Høgskolen i Vestfold
Pia Marents: » Intensivt, meget lærerikt kurs. Passer alle – fra gamle sjøulker til uerfarne – tidligere passasjerer!»
Hilde Sørensen: «For meg som ikke hadde noen erfaring med båt utover det helt minimale, var dette kurset virkelig en utfordring. Men læringskurven var bratt og jeg satt fort igjen med masse nyttig kunnskap. Dette vil garantert gjøre båtsommeren mer interessant!»
Ulf L. Hallenstvet: «Jeg har kost meg i ro- og seilbåt i snart tretti år. Dette kurset har lært meg å bli en tryggere båtfører!»

Fra intensivkurs D5L Fritidsbåtskipper, Tjøme
Båtførerskolen har avholdt D5L-kurs i samarbeid med sjøkaptein Arne Harøy, Hustadvika Båtskole på Bud. Harøy er kjent fra utallige maritime kurs på nordvestlandet, ikke minst fra Ålesund Maritime Fagskole og Fræna videregående.

Petter Næss Welhaven: «Takk for flott gjennomført kurs. Det var intensivt og meget lærerikt. Fordelen med å gjennomføre opplæringen som et intensivkurs er at all fokus er knyttet opp mot det man skal lære. Elevene er tilstede hele tiden og samarbeider dermed om felles læring. Som elev følte jeg at jeg ble fulgt nøye opp og at jeg fikk den opplæringen og kompetansen som skal til for å gjennomføre eksamen. I tillegg fikk vi inngående kunnskap om hva godt sjømannskap er og hva som skal til for å opptre profesjonelt og ryddig til sjøs. I tillegg til teoretisk opplæring på Tjøme, fungerte samarbeidet med eksterne instruktører meget godt. Der fikk vi opplæring i førstehjelp, sikkerhet og motorlære. I mitt tilfelle var det viktig å få avlagt eksamen i D5L, da jeg har kjøpt båt som krever dette. Imidlertid vil jeg i ettertid anbefale kurset til alle som har båt av en slik størrelse at det er aktuelt å kjøre utenfor kysten og kanskje åpent hav, for eksempel til Danmark. Jeg har hatt både motorbåter og seilbåter av alle størrelser og har sett på meg selv som en erfaren «båtmann». Men, nå har jeg innsett at det var meget nyttig å lære mer … Jeg kan på det varmeste anbefale Båtførerskolen ved Øystein Johnsen. Hvis noen ønsker å forhøre seg ytterligere om mine erfaringer med kurset, kan jeg treffes på telefon 908 41 770.

Jeg ringer Båtførerskolen til høsten, da ønsker jeg World Wide!«