Bli en bedre båtfører

Obligatorisk bevis for båtfører
Sjøfartsdirektoratet melder at Regjeringen har besluttet å innføre obligatorisk bevis for båtfører i Norge. Ordningen trer i kraft fra 1. mai 2010 med visse unntak og avgrensinger.

Fritak for båtfører født før 1.1.1980
Vedtaket som nå er gjort innebærer at enhver båtfører som skal føre en fritidsbåt over 8 meter og/eller har 25 hk eller mer etter 1. mai 2010, må ha båtførerbevis. Regjeringen har også besluttet å innføre et fritak fra ordningen for enhver båtfører som er født før 1.1.1980.

170.000 båtførere
Ordningen vil trolig omfatte rundt 170.000 båtførere.
– Det er positivt at regjeringen nå har fattet en beslutning i denne saken. For oss blir det et stort arbeide som vil kreve en god del tid og ressurser. Samtidig ser vi viktigheten av å øke kunnskapene til de som fører fritidsbåter, sier fungerende sjøfartsdirektør Sigurd Gude.

Dagens frivillige ordning
Dagens frivillige ordning vil bli videreført i overgangen til et obligatorisk båtførerbevis. Gude påpeker at enhver båtfører som har tatt båtførerbevis, eller som kommer til å ta båtførerbevis etter dagens frivillige ordning, også vil ha et gyldig bevis i en obligatorisk ordning.

Båtførerskolen

Båtførerskolen er fornøyd med at det endelig er tatt en beslutning i denne viktige saken. Ordningen vil være med på å fremme bedre holdninger og atferd på sjøen.

Fritak for alle født før 1.1.1980
Den gruppen som representerer de største ulykkestallene i fritidsbåtflåten, nemlig 40-årige menn, har fått fritak fra ordningen. Det ser vi som en svakhet.

Egen og andres sikkerhet
Med tanke på egen og andres sikkerhet bør også de som er født før 1980 lære seg det absolutte minimum –
Regler til forebygging av sammenstøt på sjøen;

– Regler for styring og seilas
– Lanterner og signalfigurer
– Lyd- og lyssignaler, herunder
— Manøver- og varselsignaler
— Lydsignaler under nedsatt sikt
— Signal for å påkalle oppmerksomhet, og
— Nødsignaler

En falsk trygghet
Den vanlige båtfører har ingen oversikt over hva de ikke kan. Det gir en falsk trygghet. Vår erfaring fra kursvirksomheten er at de med lengst fartstid blir mest overrasket over alt de burde ha lært seg for lenge siden.