Båtfører, bli en bedre båtfører med Båtførerskolen

Bli bedre båtfører

Obligatorisk bevis for båtfører
Regjeringen besluttet å innføre obligatorisk bevis for båtfører i Norge fra 1. mai 2010, med visse unntak og avgrensinger.

Fritak for båtfører født før 1.1.1980
Vedtaket innebærer at enhver båtfører som skal føre en fritidsbåt over 8 meter og/eller har 25 hk eller mer må ha båtførerbevis. Regjeringen besluttet å innføre et fritak fra ordningen for enhver båtfører som er født før 1.1.1980.

Båtførerskolen
Båtførerskolen er fornøyd med at det endelig ble tatt en beslutning i denne viktige saken. Ordningen vil være med på å fremme bedre holdninger og atferd på sjøen.

Fritak for alle født før 1.1.1980
Den gruppen som representerer de største ulykkestallene i fritidsbåtflåten, nemlig 40-årige menn, har fått fritak fra ordningen. Det ser vi som en svakhet.

Egen og andres sikkerhet
Med tanke på egen og andres sikkerhet bør også de som er født før 1980 lære seg det absolutte minimum –
Regler til forebygging av sammenstøt på sjøen;

– Regler for styring og seilas
– Lanterner og signalfigurer
– Lyd- og lyssignaler, herunder
— Manøver- og varselsignaler
— Lydsignaler under nedsatt sikt
— Signal for å påkalle oppmerksomhet, og
— Nødsignaler

En falsk trygghet
Den vanlige båtfører har ingen oversikt over hva de ikke kan. Det gir en falsk trygghet. Vår erfaring fra kursvirksomheten er at de med lengst fartstid blir mest overrasket over alt de burde ha lært seg for lenge siden.