Om Båtførerskolen

Postadr.: Pb 118, NO-3165 Tjøme – Besøksadr.: Velveien 5, Grimestad, Tjøme
Telefon: 33 38 68 73 – Faks: 33 35 28 34 – Mobil: 920 63 390
Epost:post@maritimekurs.com – www.batforerskolen.no – Org.nr.: 980 431 576 Forsidefoto©Alison, Maine/USA (Fredrik Brodersen, Doyle-Lyngør)
Skole med erfaring
Øystein Johnsen er sjøkaptein med pedagogisk erfaring som bl. a. lærer for yrkeskystskippere, og som foreleser i navigasjon på Høgskolen i Vestfold. Les mer …

Autorisert testsenter for Båtførerprøven
Båtførerskolens lokaler på Grimestad er godkjent som autorisert testsenter for eksamen i Båtførerprøven. Det er Norsk Test AS som utsteder båtførerbevis på vegne av Sjøfartsdirektoratet.

Kvalitet og kompetanse
Det er betryggende å vite at kursholderen vet hva han snakker om. Når det gjelder undervisningen til Båtførerprøven, er det opp til den enkelte kursdeltager å vurdere kvaliteten på kurstilbudet og kompetansen til kursholderen. Det er i dag ingen formelle krav til lærer, eller kvalitetssikring av kursarrangør.

Kvalitetssikring
Hva angår undervisningen til D5L Fritidsbåtskipper og D5LA Fritids- båtskipper World Wide, kreves godkjenning av Sjøfartsdirektoratet. En slik godkjenning krever et eget kvalitetssikringssystem.

Skole med egen godkjenning
Båtførerskolen utarbeider eget kvalitetssikringssystem for å kjøre kurs i D5L Fritidsbåtskipper og D5LA Fritidsbåtskipper World Wide, som skole med egen godkjenning.

Forgus 36
Båtførerskolen disponerer havgående seilfartøy, LK 2400 «Necesse».