Veien blir til som man seiler

Sjøkaptein Johnsen MNI, BSc, MSc, Assessor

Sjøkaptein MNI, BSc, MSc, Assessor

Etter en karriere som deltids bryggesjauer, etter 18 mnd. militærtjeneste og ett år som konduktør på Bærumsbanen, fikk jeg våren 1965 min første «ordentlige» jobb som selger hos Clausen & Naper AS. Verdens første elektronregner het Anita, var britisk, hadde fulltastatur og stillbare ben, behersket fire regnearter men klarte ikke kjedemultiplikasjon, veide 12,5 kg med koffert og kostet kr. 7.900.00. Det var mye penger i 1965.

Den enkle regnemaskinen viste seg å være egnet for bl.a. sagbruk og private vannverk, hvor konstanter for stykklistberegning og formelen for gjennomsnitts vannstand kunne tastes inn i fulltastaturet som et «minne».

Våren 2016 hadde jeg min siste navigasjonsklasse til avsluttende eksamen. Det var på Fagskolen i Vestfold, etter at jeg hadde gått av på Høgskolen i Buskerud og Vestfold i 2014.

Mye sand og grus er ført ut i havet siden utfordringen med Anita i 1965. Jeg drev i mange år et tidsskriftforlag med utgivelse av annonsebasert trykt media, samtidig som jeg i en periode hadde en charterbåt i Oslo havn. Etter fylte 50 ble det mer jazz og blues på bekostning av forlagsdriften. Etter hvert ble jeg renodlet jazzmusiker, ferge-/charterbåtskipper. Interessen for en maritim karriere økte, selv om mange av mine jevnaldrende så smått begynte å vurdere en tidligpensjon.
Ferge-/charterbåtskipper på slutten av 1900-tallet.

Når jeg ser tilbake må jeg erkjenne at jeg er blitt godt hjulpet, av ulike mannskapssjefer og foresatte, med hensyn til å skaffe meg en bredest mulig bakgrunn med tanke på en senere undervisningssituasjon.

Jeg har fått en variert erfaring som navigatør og DPO (Dynamic Positioning Operator), fra egen charterbåtvirksomhet på 1980-tallet, ferge- og charterbåtskipper, fraktefart langs norskekysten, sandfrakt i Skagerrak og Kattegatt, fraktefart i Egeerhavet og Svartehavet, supply og ankerhandling i Nordsjøen, dypvannsoperasjoner utenfor Sørvest-Afrika, kabellegging i Det joniske hav, grøfting på vindmøllefarm utenfor kysten av Norfolk, og hurtigbåtfart ytterst i Oslofjorden.

I tiden etter våren 2016 har jeg spilt seniorsjakk i inn- og utland, blåst basstrompet i min kones teaterforestillinger, etter beste evne betjent noen av alle de utsøkte sykdommene som enkelte blir velsignet med etter fylte 70, og langt på vei dypfryst utkastet til læreboka «Klassisk navigasjon» etter en heller heftig cellegiftkur.

På hjemmesiden min NauticalCampus deler jeg artikler og teori som kanskje kan interessere også andre, med eller uten maritim tilknytning.

Vel bekomme, e-postkontoen min, oj@naca.no, er åpen for de fleste, mer eller mindre, kritiske kommentarer!

 

Tjøme, februar 2021

Øystein Johnsen
Sjøkaptein MNI, assessor

Last ned hovedprosjekt i nautikk

Dynamiske problemer med fartøy som følge av parametrisk resonans og andre belastninger i bølger

By downloading this pdf you agree upon using it for your own private educational and non-commercial purposes only. It may not be copied in whole or in part, or distributed without the written consent of ©Båtførerskolen/Øystein Johnsen – oj@naca.no.