Test av formel

Det rettende momentet uttrykker skipets evne til å motstå krengning, og fordi oppdriften Δ endrer seg med skipsstørrelsen, gir den rettende armen GZ et mål for skipets stabilitet. Δ·GZ = P·a (1.01)

Summary in English

Dynamic Problems with Vessels regarding Parametric Resonance and Different Kinds of Sea Loads in Waves in Deep Water It has been my intention regarding this Main Project, to collect the ... Les mer

Innledning

Prosjektforslaget Godkjent oppgavetittel er: «Dynamiske problemer med fartøy som følge av parametrisk resonans og andre belastninger i bølger». Prosjektmål: «Belysning av begreper som ikke synes tilstrekkelig vektlagt i Sjøkapteinsutdanningen, så ... Les mer